ájurvéda

Ájurvéda je kombinací vědy a filozofie. Je to celostní systém, který zkoumá fyzické, mentální, emoční a duchovní aspekty života.  Napomáhá nám zůstat v rovnováze i při vzrůstajícím stresu a  napětí. Hodnotí lidi podle jejich fyzické kondice, věk není rozhodující.

Těžištěm ájurvédy je předcházení nemocem a tak dosažení dlouhověkosti. Cílem je nejen zmnožit léta lidského života,  ale prožít je naplno a v harmonii.  Zdraví je v tomto systému více než jen  nepřítomnost nemoci.  Zahrnuje stav rovnováhy těla, mysli a duše. V rovnováze spočineme, když jsme naplněni vnitřní harmonií,  tj. naše mysl je klidná, duše spokojená,  pocity příjemné, dobře trávíme, spíme, máme dostatek energie, naše fyzické tělo funguje zdravě, t.j. všechny funkce jsou v rovnováze. K tomu bychom měli žít v souladu se svojí přirozeností – jíst vhodnou a zdravou stravu a osvojit si vhodný životní styl.

Hlavní příčinou nemoci je podle ájurvédy nerovnováha. Ájurvéda zkoumá poměr  tří dóš – třech tělesných energií. Přirozená konstituce – prakruti je složena  z dóš, jejichž poměr je u každého individuální a je dán okamžikem narození. V životě pak může docházet vlivem různých vnitřních a vnějších okolností (stres, traumata, nevhodné prostředí, nevhodná strava,…) k nerovnováze dóš a vzniká nemoc.  Pokud  onemocníme, pomáhá tento systém k rychlejšímu uzdravení.

historie ájurvédy

Ájurvéda má bohatou historii. Její kořeny jsou v hinduismu. Starobylé  vědění říká, že utrpení lidstva – zejména špatný zdravotní stav a zkracující se délka života dohnalo dvaapadesát učenců, aby na úpatí Himalájí  společně meditovali  a vynalezli učení zvané ájurvéda. Ta byla v Indii hlavním zdravotním systémem do začátku 20. století, kdy koloniální vláda začala prosazovat západní léčebné postupy. V roce 1980 bylo rozhodnuto, že  ájurvéda bude mít stejný status jako západní medicína. Dnes je ájurvéda prosperující vědou a západní lékaři často spolupracují s ájurvédskými lékaři.

Ájurvéda  se při zjištování příčin onemocnění nebrání poznatkům astrologie. Léčitelé často využívají astrologické předpovědi a pracují s údaji danými  horoskopem zrození. Proslulý astrolog a astronom v jedné osobě Tycho Brahe, přestože sám nebyl lékařem,  obhajoval ve svém životě a díle prospěšnost astrologických předpovědí v lékařství.  Tvrdil, že  ti, kteří  se snaží proniknout do tajemství medicíny bez poznání nebeských záležitostí , stěží chápou polovinu toho,  co je třeba znát. Mnozí lékaři počínaje Hippokratem již dávno praktikovali astrologii.